Regulamin sklepu

 

Sklep Internetowy
www.spa-tiande.pl
obsługiwany jest przez Centrum Serwisowe Tiande, Kraków, ul.Kalwaryjska 43

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet.
W celu złożenia zamówienia należy wypełnić nformularz zamówienia.
Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość,
że zamówienie dotarło do sklepu.

3. Realizacja zamówienia następuje,
gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
- w przypadku płatności „za pobraniem” - 2 dni robocze
od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia

5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego.
Przewidywany czas dostawy - 2 dni robocze.

6. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący
jest o tym niezwłocznie informowany.
Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.
Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień,
aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym
towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany
cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

10. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić przy odbiorze: należność pobiera kurier

11. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem: Poczta Polska
Koszt dostawy:
Odbiór osobisty...............................................................................0zł
Poczta Polska list polecony/priorytet/wpłata na konto............................6zł
Poczta Polska priorytet/pobranie.......................................................11zł
Poczta Polska zagranica priorytet do 2kg/wpłata na konto.....................72zł

12. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia
umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca
2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest
sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

15. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym
www.spa-tiande.pl są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych(Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe
są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania
o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu
ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

16. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru
kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór
oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy
towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar
należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.
Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta
lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

17. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać
go przesyłką pocztową na adres podany na przesyłce dostawy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek

odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego
sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy
dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni
roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli
będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość
ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

stat4u